1. avukat, dava vekili.
 2. savunucu, bir fikri/tarafı tutan, savunmasını yapan.
  an advocate of peace: barış fikrini savunan.

  Lord advocate
  İsk. başsavcı.
  judge advocate: harp divanında tahkikat hâkimi.
  judge advocate general: harp divanı başkanı.
 3. (bir fikri vb.) savunmak, avukatlığını yapmak, tarafını tutmak, müdafaa/tavsiye etmek.
  He advocated
  higher salaries for teachers.
 4. (İskoç yasalarına göre) üst mahkemede temyiz etmek.
Danıştay Başsavcısı İsim, Hukuk
tüketici davavekili
şer-savunur, kötülük savunucusu: sırf münakaşa için zıt fikri veya kötü amacı savunan kimse. İsim
Katolik kilisesinde azizlik mertebesine yükseltilecek kimse aleyhinde konuşan. İsim
askeri adli hâkim

staff judge advocate ile ayni anlama gelir. askerî savcı. İsim

trial judge advocate ile ayni anlama gelir. sıkıyönetim savcısı. İsim
(Iskoçya) savcı
judge advocate ile ayni anlama gelir. askerî savcı.
tarife yanlısı
karşı tarafı tutarak münakaşa eden kimse
sadık taraftar
judge advocate ile ayni anlama gelir. sıkıyönetim savcısı.
gayretli savunucu
bir teoriyi savunmak Fiil
(AT) umumi vekil
yanlı
yenilikçi
revizyonist
...'in hararetli bir savunucusu İsim
bir davanın savunucusu olmak Fiil
askerî başsavcı. İsim