advocate

 1. avukat, dava vekili.
 2. savunucu, bir fikri/tarafı tutan, savunmasını yapan.
  an advocate of peace: barış fikrini savunan.

  Lord advocate
  İsk. başsavcı.
  judge advocate: harp divanında tahkikat hâkimi.
  judge advocate general: harp divanı başkanı.
 3. (bir fikri vb.) savunmak, avukatlığını yapmak, tarafını tutmak, müdafaa/tavsiye etmek.
  He advocated
  higher salaries for teachers.
 4. (İskoç yasalarına göre) üst mahkemede temyiz etmek.
Danıştay Başsavcısı Noun, Law
tüketici davavekili
şer-savunur, kötülük savunucusu: sırf münakaşa için zıt fikri veya kötü amacı savunan kimse. Noun
Katolik kilisesinde azizlik mertebesine yükseltilecek kimse aleyhinde konuşan. Noun
askeri adli hâkim

staff judge advocate ile ayni anlama gelir. askerî savcı. Noun

trial judge advocate ile ayni anlama gelir. sıkıyönetim savcısı. Noun
(Iskoçya) savcı
judge advocate ile ayni anlama gelir. askerî savcı.
tarife yanlısı
karşı tarafı tutarak münakaşa eden kimse
sadık taraftar
judge advocate ile ayni anlama gelir. sıkıyönetim savcısı.
gayretli savunucu
bir teoriyi savunmak Verb
(AT) umumi vekil
yanlı
yenilikçi
revizyonist
...'in hararetli bir savunucusu Noun
bir davanın savunucusu olmak Verb
askerî başsavcı. Noun