affiliation case

  1. İsim babalık tespiti davası
  2. İsim evlilik dışı doğan çocuğun babasının tayini davası
  3. İsim nesep tayini davası