after provision for contingencies

  1. beklenmedik durumlar için karşılık ayrıldıktan sonra