bir yaş grubunu çağırmak Fiil
bir yaş grubunu askere almak Fiil
yaş grubu. İsim
yaş grubu