1. arazi+, kadastro+.
    agrarian laws: kadastro yasaları.
  2. (çiftçilerin) ilerleme(si).
    an agrarian movement: çiftçilerin ilerleme hareketi.
  3. kırsal, tarımsal, ziraî.
  4. hüdayinabit, kendi başına gelişen.
    an agrarian plant.
tarım ekonomisi
toprak kanunu
tarım kanunu
tarım reformu kanunları (toprağın küçük parçalara bölünmesini amaçlayan kanunlar İsim
toprak kanunu
toprağın küçük parçalara bölünmesini amaçlayan kanunlar İsim
tarım kanunları İsim
tarımsal önlemler İsim
tarım politikası İsim
tarım reformu
tarım toplumu
tarım ülkesi
tarım rejimi