agree a strategy

  1. Fiil bir strateji belirlemek
  2. Fiil bir strateji kararlaştırmak
  3. Fiil bir stratejide anlaşmak
  4. Fiil bir strateji üzerinde uzlaşmaya varmak