agree on a date for payment

  1. Fiil bir ödeme tarihi üzerinde anlaşmak
  2. Fiil ödeme tarihi üzerinde anlaşmak