1. İsim, Mühendislik algoritma
  2. İsim kural, kaide, bir problemi çözmekte izlenen belirli yol.
    algorithm = algorismic: düzgüsel, kurallı.
genişlik öncelikli arama algoritması İsim, Yazılım
genişlik öncelikli arama algoritması İsim, Yazılım
derinlik öncelikli arama algoritması İsim, Yazılım
derinlik öncelikli arama algoritması İsim, Yazılım
Öklit uzişi.
arama algoritması İsim, Yazılım
sıralama algoritması İsim