alliteration

  1. İsim, Dil ve Edebiyat aliterasyon
  2. İsim yineses, ses tekrarı.
  3. İsim bir kelime grubunda iki veya daha fazla sözcüğün aynı harfle başlaması.
    ör.: A fair field full of folk.