1. İsim sesbirimsel değişke: dilde yapım eklerinin ses veya konuma göre aldığı değişik seslerden herbiri.