alter one's plan

  1. Fiil planını değiştirmek
  2. Fiil planıni değiştirmek