1. Fiil tadil/tağyir etmek: (büyüklüğünü/şeklini/tarzını/gidişini vb.) değiştirmek.
    to alter a coat/a will/course:
    bir ceketi/vasiyetnameyi/akışı değiştirmek.
  2. Fiil hadım/iğdiş etmek, burmak, yumurtalığını çıkarmak.
  3. Fiil değişmek, başkalaşmak, başka türlü olmak, tagayyür etmek.
    The weather alters almost daily: Hava
    hemen hemen her gün değişir.
adresini değiştirmek Fiil
tavır vrı vrını değiştirmek Fiil
rotasını değiştirmek Fiil
gidişatını değiştirmek Fiil
fikrini değiştirmek Fiil
fikrini değiştirmek Fiil
planını değiştirmek Fiil
planıni değiştirmek Fiil
tasarısını değiştirmek Fiil
bir çeki tahrif etmek Fiil
bir belgeyi tahrif etmek Fiil
bir kaydı değiştirmek Fiil
kayıt değiştirmek Fiil
bir senedi tahrif etmek Fiil
yolunu değiştirmek Fiil
ikinci şahsiyet, bir kimsenin ikinci şahsiyeti.
çok yakın/sıkıfıkı arkadaş, dost.
bütünleyici benlik kuramı
tahrif etmek Fiil
tıpkısı, tıpatıp aynısı.
aşağıda yer alan hükümler uyarınca değiştirmek Fiil
fikrini kökten değiştirmek Fiil
rotayı değiştirmek Fiil
hükümet biçiminıdeğiştirmek Fiil
hükümet biçimini değiştirmek Fiil
yürürlükteki kanunları değiştirmek Fiil
trenlerin saatlerini değiştirmek Fiil
süre sınırını değiştirmek Fiil
bir verginin ödenme zamanını değiştirmek Fiil
binanın kullanımını değiştirmek Fiil
binaların kullanımıni değiştirmek Fiil