alter

 1. Verb tadil/tağyir etmek: (büyüklüğünü/şeklini/tarzını/gidişini vb.) değiştirmek.
  to alter a coat/a will/course:
  bir ceketi/vasiyetnameyi/akışı değiştirmek.
 2. Verb hadım/iğdiş etmek, burmak, yumurtalığını çıkarmak.
 3. Verb değişmek, başkalaşmak, başka türlü olmak, tagayyür etmek.
  The weather alters almost daily: Hava
  hemen hemen her gün değişir.
adresini değiştirmek Verb
tavır vrı vrını değiştirmek Verb
rotasını değiştirmek Verb
gidişatını değiştirmek Verb
fikrini değiştirmek Verb
fikrini değiştirmek Verb
planını değiştirmek Verb
planıni değiştirmek Verb
tasarısını değiştirmek Verb
bir çeki tahrif etmek Verb
bir belgeyi tahrif etmek Verb
bir kaydı değiştirmek Verb
kayıt değiştirmek Verb
bir senedi tahrif etmek Verb
yolunu değiştirmek Verb
ikinci şahsiyet, bir kimsenin ikinci şahsiyeti.
çok yakın/sıkıfıkı arkadaş, dost.
bütünleyici benlik kuramı
tahrif etmek Verb
tıpkısı, tıpatıp aynısı.
aşağıda yer alan hükümler uyarınca değiştirmek Verb
fikrini kökten değiştirmek Verb
rotayı değiştirmek Verb
hükümet biçiminıdeğiştirmek Verb
hükümet biçimini değiştirmek Verb
yürürlükteki kanunları değiştirmek Verb
trenlerin saatlerini değiştirmek Verb
süre sınırını değiştirmek Verb
bir verginin ödenme zamanını değiştirmek Verb
binanın kullanımını değiştirmek Verb
binaların kullanımıni değiştirmek Verb