1. İsim, Kimya amerikyum
  2. İsim amerisyum, ışımetkin bir kimyasal eleman. Simgesi
    Am, atom no. 95, atom ağ. 243.13'tür. Uranyum
    ve plutonyumun yüksek enerjili helyum atomlarıyla bombardımanından elde edilir.