amstel club

  1. karşılıklı finans anlaşmaları yapan 15 Avrupa devletinden oluşan finans müesseseleri topluluğu