1. Sıfat şercî, şerce/anusa ait.
  2. Sıfat, Psikoloji cinsel içgüdünün gelişmesinde ikinci evre+ (bu evrede dikkat şerç üzerinde toplanır).
(balığın) karın altı yüzgeci. İsim