“-lik/-lık/-lük/-luk”: fiil veya
-ant ile son bulan sıfatlardan hareket, durum, sonuç vb. bildiren
ad türetir.
ör.: appearance, brilliance, brilliancy, abundance, defiance, forebearance.
Son Ek
yan bakmak Fiil