1. elbette! tabiî! hem de nasıl!
    Am I happy? And how! Mutlu muyum? Elbette!
yol yöntem, sebep, bir işin nasıl ve neden yapılacağı.
Show me the hows and whys of it: Bana işin
sebeplerini anlatın.
A child's unending whys and hows: bir çocuğun niçin, nasıl şeklindeki sonu gelmez soruları.