1. orta-yavaş:
    larghetto'dan hızlı,
    allegretto'dan yavaş bir tempo.
  2. bu tempo ile çalınan müzik.

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Batı müziğinde bir parçanın yarı yavaş ... nota üzerine yazılan terim