angle of attack

  1. İsim uçuş açısı: uçağın kanat ekseni ile rüzgâr doğrultusu arasındaki dar açı.
critical angle ile ayni anlama gelir. dönüşül saldırış açısı.