1. Geçişli Fiil yok etmek, tahrip etmek, mahvetmek.
  The bombing annihilated the city: Bombardıman şehri tahrip
  etti.
  We annihilated the opposition: Muhalefeti yok ettik.
 2. Geçişli Fiil imha etmek.
  to annihilate an army: bir orduyu imha etmek.
 3. Geçişli Fiil ilga/iptal etmek, yürürlükten kaldırmak, hükümsüz kılmak.
  to annihilate a law: bir yasayı yürürlükten kaldırmak.
 4. Geçişli Fiil elemek, tamamen mağlûp etmek/yenmek.