1. (a) sorumlu/mes'ul tutulmak.
  He has a lot to answer for: Birçok şeylerden sorumlu tutulacak. (b)
  sorumlu olmak, kefil olmak, tekeffül etmek, bir kimse/şey adına söz söylemek.
  I will answer for his safety: Onun güvenliğinden ben sorumlu olacağım.
  I will answer for his character: Ahlâkına ben kefilim. (c) uygun/muvafık/elverişli olmak.
  to answer for a purpose: maksada uygun olmak, ihtiyaca cevap vermek.
  This tool will answer (for) our needs very well. (d) (ihtiyaca cevap vermek, … vazifesini görmek.
  On the picnic, a newspaper answered for a tablecloth: Piknikte bir gazete masa örtüsü vazifesini gördü.
borç için teminat vermek Fiil
bir borca kefalet etmek Fiil
birinden sorumlu olmak Fiil
sonuçlarından sorumlu olmak Fiil
yanıt bulamamak Fiil
cevap verme süresini uzatmak Fiil
birine dosdoğru olumsuz yanıt vermek Fiil
hayır kabul etmiyorum
itiraz kabul etmemek Fiil
cevap almak için israr etmek Fiil
cevap almak için ısrar etmek Fiil
cevap almak için üstelemek Fiil
hemen cevap istemek Fiil