1. uymak.
    to answer to a description: bir tarife uymak.
    This house answers to his description:
    Bu ev onun tarifine uyuyor.
taahhütlerini yerine getirmek Fiil
cevaben
bir ithama cevap vermek Fiil
bir suçlamaya cevap vermek Fiil
suçlamaya cevap vermek Fiil
bir talebi yerine getirmek Fiil
bir borcu ödemek Fiil
eşkâlini tutmak Fiil
eşkâline uymak Fiil
bir mektuba cevap vermek Fiil
tarif edildiği gibi olmak Fiil
tam cevapıni vermek Fiil
sorulan soruya cevap vermek Fiil
tam cevabını vermek Fiil
bir soruya yalansız dolansız dosdoğru yanıt vermek Fiil
bir suçlama karşılığında verilecek tam cevabı bulmak Fiil
bir suçlama karşısında verilen tam cevapı bulmak Fiil
bir talep üzerine
mektubunuza cevaben
bir dilekçeye verilecek cevabı geciktirmek Fiil
birine kapıyı açmak Fiil
bir davete icabet etmemek Fiil
yoklamada bulunmama
hazırcevap
cevap vermeyi reddetme
ilk posta ile cevap vermek telefonla cevap vermek Fiil, Askerlik