küstahça/saygısızca cevap vermek.
Well behaved children do not answer back when scolded: Terbiyeli
çocuklar azarlanınca cevap vermezler.
karşılık/cevap vermek.