anticipatory breach of contract

  1. Sözleşme Hukuku taraflardan birinin sözleşme hükümlerini yerine getirmeyeceğini önceden açıkça belirtmesi