antitrust act

  1. bireyler
  2. ortaklıklar
  3. şirketler arasında tröst
  4. tüccar birliği gibi her türlü düzenlemeleri yasaklayan yazılı kanun
  5. (US) tröst aleyhtarı kanun
eyaletlerarası ve dış ülkelerle olan ticarette kanunsuz tekeli ve kısıtlamaları önleyen 1890 tarihli Amerikan kanunu