1. Geçişli Fiil : bilgi/haber vermek, haberdar etmek, bildirmek.
    to be apprised of the situation: durumdan haberdar
    edilmek.
    He was apprised of our arrival: Gelişimizden haberdar edilmişti.
bilgi vermek Fiil
bir şeyden haberdar edilmek Fiil