appropriate to a debt

  1. ölmüş bir kimsenin şahsi temsilcisinin
  2. ölen kimsenin borçlarının malvarlığından ödenmesine ait kanunlar tahtında tasarruf yapması