appropriate unlawfully

birinin ticari markasını haksız olarak kullanmak Fiil