approve the amounts set aside to reserve

  1. Fiil yedek akçe olarak ayrılan meblağları onaylamak