approve the minutes

  1. Fiil zabıtları tasdik etmek
  2. Fiil son toplantının tutanaklarını onaylamak