approve the minutes

  1. Verb zabıtları tasdik etmek
  2. Verb son toplantının tutanaklarını onaylamak