arbitrate between parties to a suit

  1. Fiil bir davanın tarafları arasındaki anlaşmazlıkta hakemlik etmek