area concentration

  1. pazarlama çabasının belli bir coğrafi bölge üzerinde yoğunlaştırılmasını ifade eden reklamcılık deyimi
ateş toplama bölgesi
yığınak bölgesi