1. İsim argon: renksiz, kokusuz, âtıl gaz. Simgesi
    Ar, at. no. 18, at. ağ. 39.948'dir. Elektron tüplerini,
    elektrik ampullerini ve fluoresan tüpleri doldurmakta kullanılır.
potasyum argon yaş belirleme yöntemi: potasyumun ışımetkin parçalanma sonucunda argona dönüşmesinden
yararlanarak bir mineraldeki potasyum ve argon oranlarından o mineralin yaşının hesaplanması.
  1. İsim, Kimya argon
  2. İsim, Kimya Ar

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Kokusuz, renksiz, havada yüzde bire yakın ... lambaların, radyo tüpleri vb