argue someone into sth

  1. Fiil birini kanıtlar ileri sürecek bir şey yapmaya ikna etmek