arrange something in groups

  1. Fiil birşeyi gruplara ayırmak
  2. Fiil birşeyi gruplara bölmek
  3. Fiil birşeyi gruplar halinde düzenlemek