arrange something in pairs

  1. Fiil birşeyi çiftlere ayırmak
  2. Fiil birşeyi çiftler halinde düzenlemek
  3. Fiil birşeyi ikişerli gruplara ayırmak