arrive at a price

  1. Fiil değer biçmek
  2. Fiil fiyat tespit etmek
  3. Fiil bir fiyat üzerinde mutabık kalmak
  4. Fiil bir fiyat üzerinde anlaşmak
  5. Fiil fiyat üzerinde mutabık kalmak