1. (hükme/karara/menzile/hedefe vb.) varmak, (gayeye vb.) erişmek.
    to arrive at an agreement: anlaşmaya
    varmak.
    to arrive at a conclusion: bir karara/hükme/sonuca varmak.
    to arrive at the age of discretion: reşit olmak, rüşte ermek.
    to arrive at a price: fiyat saptamak.
bir sonuca varmak Fiil
sonuca varmak Fiil
bir karara varmak Fiil
karara varmak Fiil
değer biçmek Fiil
bir fiyat üzerinde mutabık kalmak Fiil
fiyat tespit etmek Fiil
fiyat üzerinde mutabık kalmak Fiil
bir fiyat üzerinde anlaşmak Fiil
(mahkeme , jüri heyeti) bir karara varmak Fiil
bir anlaşmaya varmak Fiil
biriyle anlaşmaya varmak Fiil
biriyle anlaşmaya varmak Fiil
biriyle uzlaşmak Fiil
değerlendirmelerde bulunmak Fiil
ayrı değerlendirmelerde bulunmak Fiil
ermek Fiil
vadesi gelmek Fiil
mükemmelliğe ulaşmak Fiil
altmışına gelmek Fiil
sonu gelmek Fiil
tarifede öngörülen zamanda gelmek Fiil
temyiz yaşına erişmek Fiil
öğle vakti gelmesi programlanmış olmak Fiil
taş çatlasa ondan önce oraya varamam