arrive at

 1. (hükme/karara/menzile/hedefe vb.) varmak, (gayeye vb.) erişmek.
  to arrive at an agreement: anlaşmaya
  varmak.
  to arrive at a conclusion: bir karara/hükme/sonuca varmak.
  to arrive at the age of discretion: reşit olmak, rüşte ermek.
  to arrive at a price: fiyat saptamak.
bir sonuca varmak Verb
sonuca varmak Verb
bir karara varmak Verb
karara varmak Verb
değer biçmek Verb
bir fiyat üzerinde mutabık kalmak Verb
fiyat tespit etmek Verb
fiyat üzerinde mutabık kalmak Verb
bir fiyat üzerinde anlaşmak Verb
(mahkeme , jüri heyeti) bir karara varmak Verb
bir anlaşmaya varmak Verb
biriyle anlaşmaya varmak Verb
biriyle anlaşmaya varmak Verb
biriyle uzlaşmak Verb
değerlendirmelerde bulunmak Verb
ayrı değerlendirmelerde bulunmak Verb
ermek Verb
vadesi gelmek Verb
mükemmelliğe ulaşmak Verb
altmışına gelmek Verb
sonu gelmek Verb
tarifede öngörülen zamanda gelmek Verb
temyiz yaşına erişmek Verb
öğle vakti gelmesi programlanmış olmak Verb
taş çatlasa ondan önce oraya varamam