ayakınin tozu ile
son yükleme limanı
her yönden yükleme ya da boşaltmaya hazır olduğunu ve nizami süreler içinde hazırlık ihbarının yapıldığını belirten terim
bir geminin anlaşmaya varılmış olan yükleme ya da boşaltma yerine geldiğini
tarafların bazı fedakârlıklar sonucu uzlaşmaya varması
partilerin kendi aralarında uzlaşmaları İsim