arrow grass

  1. oklu çayır
    (Triglosin palustre/maritimum): davarlar için zehirli bir ot.