as a protest

bir şeyi protesto olarak yorumlamak Fiil