1. ancak, … bile değil.
    Some workers earn as few as $300 a month: Bazı işçiler ayda ancak 300 dolar kazanıyorlar.