1. -e gelince/kalırsa, -ce/-ca.
    We're leaving now; as for Linda, she will return later: Biz şimdi
    gidiyoruz; Lindaya gelince, o sonra dönecek.
    as for me: bence, bana kalırsa.
ona gelince
bence
bana gelince
ona gelince.
but for her/him/them: o/onlar olmasa.
But for her I should have died: O olmasa ben ölürdüm.
...'i ... olarak muhasebeleştirmek Fiil, Muhasebe
tekellüf etmek Fiil
birine kefil olmak Fiil
bir suçlu için paravan işleri görmek Fiil
birine vekâlet etmek Fiil
hukuki görüşünü bildirmek Fiil
(Br) birine avukatlık yapmak Fiil
kefil olmak Fiil
bir hekim olarak görev görmek Fiil
senede kefil olmak Fiil
bir senede kefil olmak Fiil
için sadece temsilci görevi görmek Fiil
Hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri; hanehalkları tarafından kendi kullanımlarına yönelik
olarak ayrım yapılmamış mal ve üretim faaliyetleri (NACE kodu: T)
İsim, Sanayi ve Zanaatler
vatandaş olarak kayıt olmak için başvurmak Fiil
bir şeyi örtbas etmek için
karşı
için karşılık olarak
hasar gören malların tazminatı olarak
üzerinde anlaşmaya varıldığı gibi
hizmetlerinizin karşılığı olarak
zahmetinizin karşılığı olarak
hizmetleriniz karşılığı olarak
'nın kısa yazılışı
...'e ...'i sebep göstermek Fiil
canını vatanına feda etmek Fiil
... olarak adından söz ettirmek Fiil
cezası aynı olduğundan daha ağır suçu da işlemek.
kendini bir şey için aday koymak Fiil
bir borca teminat olarak bir senedi rehin vermek Fiil
borç teminatı olarak gösterilen emlak
borç teminatı olarak gösterilen emlak
yıl için gelir olarak göstermek Fiil
birinin becerisini belirtmeye yaramak Fiil
birine kefil olmak Fiil
bir borç için kefil olmak Fiil
bu benim için de geçerli
bir mevkiye atanmaya layık görülen aday
meşrubat olarak içilemez
şiddeti gizlemek için vatanseverlik bahanesine başvurmak Fiil
basını kendi siyasal fikirlerinin aracı olarak kullanmak Fiil