as much again

  1. iki misli/katı.
    She earns as much again as I do: O, benim kazandığımın iki katını kazanıyor.
    as
    large again: iki misli büyük.
    He is as old again as Mary is: O, Mary'den iki misli yaşlıdır.
  2. bir o kadar daha, iki misli.