ask one's employer for a rise

  1. Fiil (US) işvereninden maaşına zam istemek
  2. Fiil (Br) işvereninden zam istemek