assess damages

zarar ziyan tespiti yapmak Fiil
hasar miktarını tespit etmek Fiil